عرضه بیش از یک میلیون و صد هزار تن سیمان

عرضه هفتگی در بورس کالا

بورس کالای ایران امروز (یکشنبه) میزبان عرضه بیش از یک میلیون صد هزار تن سیمان از سوی ۶۶ شرکت سیمانی است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3578792/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86