عرضه بیش از ۱۳ هزار تن فراورده هیدروکربوری

یکشنبه در بورس انرژی؛

­رینگ داخلی بورس انرژی ایران فردا (­ یکشنبه ۲۵ دی) ­میزبان عرضه ۱۳ هزار و ۷۶۶ تن فراورده هیدروکربوری است.

در ­رینگ داخلی همچنین ۱۸۶ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت تهران و ۱۰۰ تن ته‌مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه  عرضه می شود.
­پتروشیمی بیستون نیز هزار تن رافینت، ­۱۸۰ تن برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه‌ای و ۱۰۰ تن برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل در رینگ داخلی عرضه می‌کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3715162/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از بورس انرژی ایران، فردا یکشنبه­ رینگ داخلی میزبان عرضه ۷ هزار تن سی‌اس‌او و هزار تن نرمال هگزان پالایش نفت شازند، ۲ هزار تن بلندینگ نفتای پالایش نفت بندرعباس، ۲ هزار تن نفتای سبک و ۲۰۰ تن پنتان پالایش نفت آبادان است. ­