عقب ماندگی حمل و نقل ریلی در سهمیه جابجایی بار و مسافر


عقب ماندگی حمل و نقل ریلی در سهمیه جابجایی بار و مسافر

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی با بیان اینکه برخلاف برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین صریح کشور و سخنان مقام معظم رهبری شاهد سقوط صنعت ریلی هستیم، گفت: از یک طرف بخش حمل و نقل ریلی در حال افت و از طرف دیگر حمل‌ونقل جاده ای در حال رشد بوده است. 

به گزارش ایسنا، سبحان نظری در نشست خبری که امروز در حاشیه یازدهمین نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی بزرگراه شد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ۱۴۰۱، بار جاده‌ای ۹ درصد رشد و بار ریلی چهار درصد افت داشته، سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در بخش جاده‌ای سه درصد رشد و در بخش ریلی هشت درصد افت داشته، در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، در بخش جاده‌ای سه درصد رشد و در بخش ریلی ۹ درصد افت داشته است. این آمار برخلاف برنامه‌های کلان توسعه ریلی کشور است. 

وی خاطرنشان کرد: اینکه مدیرعامل راه آهن می‌گوید سیاست فعلی راه‌آهن این است که فعلا به واگن باری نیاز نداریم کاملا در تضاد با برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. تا جایی که در قوانین می‌بینیم سهم بخش حمل و نقل ریلی باید به ۳۰ درصد و در بخش جابه‌جایی مسافر باید به ۲۰ درصد افزایش یابد. درحالی که در حال حاضر سهم بخش در باری با نزول در سه  سال اخیر، حدود هفت درصد و در بخش مسافری ۱.۵ تا دو درصد است.

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1403023022185/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1