عکس| آگهی جالب و باورنکردنی خانه در تهران ۴۰ سال قبل

عکس| آگهی جالب و باورنکردنی خانه در تهران ۴۰ سال قبل

انتشار آگهی ملک و منزل در روزنامه همواره یکی از راه های خرید و فروش در بازار مسکن بوده است. آگهی جالب اقیمت‌های جالب خانه و زمین در تهران ۴۰ سال قبل به همراه تصویر آگهی‌های قدیمی درج شده است. ، از جمله زمین در عباس آباد : متری ۶۵ تومان و خانه در خیابان بهار: ۱۷۰ متری ، ۸۰ هزار تومان.

35220


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1753716/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84