عکس| پنت‌هاوس۷۸۷ میلیاردی در قلب تهران/ این آپارتمان از خانه کریس رونالدو گران تر است!
برترین‌ها نوشت: آگهی از یک پنت‌هاوس در تهران منتشر شده که قیمت فروش این پنت‌هاوس ۷۸۷ میلیارد تومان تعیین شده.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1744966/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%B7%DB%B8%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87