فاز نخست تونل زیرزمینی ایستگاه راه آهن تهران افتتاح شدفاز نخست تونل زیرزمینی ایستگاه راه آهن تهران با حضور مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، فاز نخست تونل زیرزمینی ایستگاه راه آهن تهران با حضور سید میعاد صالحی – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران – افتتاح شد.

عملیات احداث تونل زیرزمینی که در عمق بیش از هشت متر از زیر خطوط ایستگاه راه‌آهن تهران حفر شده است و دسترسی خطوط و سکوهای مختلف ایستگاه را به سالن مربوط به قطارهای حومه‌ای و مترو فراهم می‌کند، از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و پس از حدود سه سال، مجددا از سال ۱۴۰۰ فعال شد و فاز نخست آن با پیگیری‌های انجام شده و تخصیص منابع در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسیده است.

تسهیل عبور و مرور و افزایش رفاه هموطنان استفاده کننده از قطارهای حومه‌ای، کاهش ازدحام، اتصال مستقیم قطارهای حومه ای به مترو، افزایش خطوط قبول و اعزام حومه ای از یک به دو خط و جلوگیری از واگذاری قطار به خط مسدود از مهمترین مزیت‌های این پروژه است.

شایان ذکر است که ارزش روز این فاز از پروژه، برابر با ۴۰۰ میلیارد تومان است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403032315924/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF