فاصله صندلی در هواپیماها کم شده است؟

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011607007/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی ادامه داد: شرکت هواپیمایی نمی‌تواند خارج از استانداردهایی که توسط سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری تعیین‌شده اقدام کند، ما در سازمان هواپیمایی کشوری هم به این موضوع نظارت دقیق داریم و هیچ شرکت هواپیمایی در هیچ یک از هواپیماها نمی‌تواند چیدمان را از حالت استاندارد خارج کند.

در این راستا جعفر یازرلو -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: استاندارد چیدمان صندلی هواپیما از سوی کارخانه سازنده تعیین می‌شود و هر نوع مدل هواپیما ممکن است دو تا سه نوع چیدمان داشته باشد؛ شرکت‌های هواپیمایی هم بر اساس قوانین استانداردهای تعریف‌شده شرکت‌های سازنده اقدام می‌کند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز به چیدمان صندلی‌ها نظارت می‌کند.

یازرلو خاطرنشان کرد: در نهایت ما به این کف و سقف چیدمان صندلی نظارت می‌کنیم و این موضوع خارج از این قاعده نیست.

به گزارش ایسنا، یکی از نمایندگان مجلس در روزهای ابتدایی سال جدید، در یک توییت به فاصله کم صندلی‌ها اعتراض کرده که البته این موضوع باعث واکنش کاربران هم شد و صرف نظر از اینکه کاربران به جای مطرح شدن این موضوع در توییتر، درخواست پیگیری رسمی از سوی مجلس و مسئولان داشتند، برخی از کاربران با این موضوع موافق بودند و نسبت به وضعیت چیدمان در هواپیما انتقاد کردند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره این استاندارد نیز توضیح داد: این استاندارد به نوع هواپیما بستگی دارد که بر اساس آن در هواپیما از ۱۳۹ تا ۱۵۹ ردیف صندلی چیده می‌شود؛ شرکت هواپیمایی ممکن است در برخی مسیرها مسافر کمتری سوار کند و قیمت بلیت را افزایش دهد و هزینه‌هایش را متعادل کند، شرکت دیگری ممکن است از سقف حد چیدمان استفاده کرده و مسافر بیشتری سوار کرده و قیمت بلیت کمتری از مسافر دریافت کند؛ اما در هر صورت از حالت استاندارد خارج نیست.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ شرکت هواپیمایی در هیچ یک از هواپیماها نمی‌تواند چیدمان را از حالت استاندارد خارج کند و ما در سازمان هواپیمایی کشوری هم به این موضوع نظارت دقیق داریم.