فروردین: راه های عشایری به مرمت نیاز دارد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081711710/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش ایسنا، محمدمهدی فروردین در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در تذکری به وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی گفت: خسارت بیمه گندم دیم به دلیل خشکسالی و همچنین خسارت سرمازدگی به سیفی جات و باغات انگور و مرکبات شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین و همچنین بخش میمند پرداخت نشده است. دل خوشی عشایر این بود که مجلس برای راه های عشایری و آب عشایر ردیف بودجه در نظر گرفته اما این مصوبه اجرا نمی شود.

فرودین اضافه کرد: کشاورز و عشایر به خصوص در حوزه انتخابیه ام برای تامین نهاده های کشاورزی و علوفه به شدت تحت فشار هستند و ما فقط شاهد گفتاردرمانی هستیم؛ کمیسیون کشاورزی ورود کرده و وزیر جهاد کشاورزی نیز پاسخگو باشد.

به گفته وی، راه های عشایری به مرمت نیاز دارد و باید برای بهبود آن، اعتبارات پیش بینی شده در بودجه تخصیص پیدا کند.

نماینده فیروزآباد در مجلس با انتقاد از وضعیت راه های عشایری گفت که راه های عشایری به مرمت نیاز دارد و باید برای بهبود آن، اعتبارات پیش بینی شده در بودجه تخصیص پیدا کند.