فروردین: راه های عشایری به مرمت نیاز داردنماینده فیروزآباد در مجلس با انتقاد از وضعیت راه های عشایری گفت که راه های عشایری به مرمت نیاز دارد و باید برای بهبود آن، اعتبارات پیش بینی شده در بودجه تخصیص پیدا کند.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی فروردین در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در تذکری به وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی گفت: خسارت بیمه گندم دیم به دلیل خشکسالی و همچنین خسارت سرمازدگی به سیفی جات و باغات انگور و مرکبات شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین و همچنین بخش میمند پرداخت نشده است. دل خوشی عشایر این بود که مجلس برای راه های عشایری و آب عشایر ردیف بودجه در نظر گرفته اما این مصوبه اجرا نمی شود.

به گفته وی، راه های عشایری به مرمت نیاز دارد و باید برای بهبود آن، اعتبارات پیش بینی شده در بودجه تخصیص پیدا کند.

فرودین اضافه کرد: کشاورز و عشایر به خصوص در حوزه انتخابیه ام برای تامین نهاده های کشاورزی و علوفه به شدت تحت فشار هستند و ما فقط شاهد گفتاردرمانی هستیم؛ کمیسیون کشاورزی ورود کرده و وزیر جهاد کشاورزی نیز پاسخگو باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081711710/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF