فشار هزینه مسکن همچنان بر دوش دهک‌های پایین

همچنین سهم مسکن از تورم ماهانه ۰/۵ درصد اعلام شده است. در این بین دهک دهم بیشترین سهم را دارد و دهک نهم، هشتم و ششم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر تورم تاثیر بیشتری نسبت به باقی شاخص‌ها بر بازار مسکن داشته است.

تورم نقطه‌ای در ماه گذشته ۴۸/۵ درصد بوده و طبق بررسی‌های پیشین تجارت‌نیوز از ابتدای دولت رئیسی یعنی از مرداد ۱۴۰۰ تا دست کم آذر ۱۴۰۱ بخش مسکن ۵۵ درصد رشد کرده و بخش مهمی از سبد هزینه‌های خانوار را اشغال کرده است.

بیشتر بخوانید:

بر این اساس ضریب اهمیت مسکن که با سایر موارد مثل آب، برق و سایر سوخت‌ها سنجیده می‌شود در کل کشور ۳۵/۵ درصد برآورد شده است. در این بین ضریب اهمیت برای دهک اول از سایر دهک‌ها بیشتر بوده و دهک دهم در این مورد کمترین درصد را داشته است.

از سویی دیگر تورم مسکن در خانوارهای شهری نیز در یک سال گذشته ۳۹/۶ درصد برآورد شده که در بازار اجاره به ۳۹.۵ درصد می‌رسد.

خانوارهای روستایی دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۳۸/۳ درصد افزایش را در بازار مسکن تجربه کرده‌اند که در بازار اجاره به ۳۷/۸ درصد می‌رسد.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای به ۵۱/۳ درصد رسیده و قیمت مسکن نیز در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته ۳۹/۵ درصد رشد داشته است؛ این رقم در بازار اجاره ۳۹/۴ درصد را ثبت کرده است.

فشار تورم بر این دهک‌ها باعث شده مردم درصد زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند. در حالی که در کشورهای اروپایی مردم به طور میانگین ۲۰ درصد از درآمد خود را به مسکن اختصاص می‌دهند، این آمار در ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

این مورد با افزایش قیمت انواع کالاها و به طور کلی انتظارات اقتصادی موجود در جامعه، بازار مسکن را در وضعیتی نابسامان قرار داده است، به گونه‌ای که ابعاد مختلف آن امروز تحت تاثیر هستند.

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1725408/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86

این آمارها نشان می‌دهد همچنان سنگینی بار تورم مسکن و تامین هزینه سرپناه بر دوش اقشار پایینی اقتصاد ایران است و مسکن بزرگترین بخش سبد خانوارهای کم‌توان اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد.

به طور کلی تورم طولانی مدت در ایران باعث شده است حجم زیادی از قشری که از لحاظ اقتصادی تا دیروز متوسط محسوب می‌شده‌اند حالا جزو دسته‌بندی قشر ضعیف‌تر محسوب شوند.

گزارش دیگری نیز که از سوی همین مرکز منتشر شده ضریب اهمیت و سهم مسکن از تورم را نشان می‌دهد.

سهم مسکن در تورم ماهانه