قالیباف: امیدواریم بذرپاش با کمک دولت و مجلس در وزارت راه و شهرسازی موفق باشد

قالیباف: امیدواریم بذرپاش با کمک دولت و مجلس در وزارت راه و شهرسازی موفق باشد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091610766/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: امیدواریم آقای بذرپاش با کمک دولت و مجلس در این وزارتخانه موفق باشند.

رئیس مجلس افزود: امیدواریم آقای بذرپاش با کمک دولت و مجلس در این وزارتخانه موفق باشند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام موافقت نمایندگان مجلس با مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی با آرزوی موفقیت برای بذرپاش گفت: وزارت‌ راه و شهرسازی یکی از مهمترین وزارتخانه‌های زیر ساختی در حوزه حمل نقل دریایی، زمینی و هوایی و موضوع جاده‌ها و مخصوصاً در حوزه مسکن که امروز دغدغه جدی مردم است، محسوب می‌شود.