قانون بانکداری دست بانک مرکزی را برای تنظیم‌گری باز می‌کند

محبی درباره تاثیرات قانونی شدن طرح بانکداری در اقتصاد کشور بیان کرد: یکی از معضلات جدی کشور که اقتصاد را دچار بحران کرده، به تصمیمات پولی و مالی بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها برمی گردد. تورم، اختلاف طبقاتی و استفاده عده‌ای اندکی از تسهیلات آنچنانی ریشه در همین مسئله دارد. بسیاری از بزرگان اقتصاد کشور بر طرح ارزشمندی سال‌ها کار کردند و آن را به مجلس ارائه دادند که علاوه برایجاد استقلال ویژه برای بانک مرکزی زمینه سوداگری بانک‌ها را نیز کم می‌کند. با قانون شدن این طرح به طور کلی اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشورروی خواهد داد.

نماینده مردم سبزوار درباره مزایای اجرای کامل قانون جدید چک تصریح کرد: براساس آمار به شدت بحث سوء استفاده از چک کاهش پیدا کرده که تاثیر گذاری قانون جدید چک را نشان می‌دهد. این قانون بدون شک باعث خواهد شد، بسیاری از سوء استفاده‌ها در این زمینه از بین برود و طبعا مشکلات قضایی هم برطرف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: نقش مالیات در کشور ضعیف بوده و این درحالی است که مالیات درآمد پایدار به حساب می‌آید، بنابراین جمهوری اسلامی قطعا باید به سمت پایه‌های مالیاتی متعدد و متنوع حرکت کند. یکی از این موارد دستگاه‌های پوز است که با مشکلاتی روبرو شد. دولت باید دقیقا ازمیزان درآمد و سود افراد آگاهی پیدا کند و متناسب با آن مالیات دریافت کند. براساس همین قانون بیش از ۲.۵ میلیون نفر مودی شناسایی شده که اتفاق میمونی است، زیرا به درآمد کشور کمک خواهد کرد و اساسا از راه‌های شفافیتی که اشاره شد، به حساب می‌آید.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3563419/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آمار به شدت بحث سوء استفاده از چک کاهش پیدا کرده که تاثیرگذاری قانون جدید چک را نشان می‌دهد. این قانون بدون شک باعث خواهد شد، بسیاری از سوء استفاده‌ها در این زمینه از بین برود و طبعا مشکلات قضایی هم برطرف شود.

وی در این خصوص افزود: بانک مرکزی در نتیجه این قانون به عنوان یک سیاستگذار تنظیم گر که از مراودات مالی و پولی مراقبت می‌کند، در جا‌هایی که زمینه سوق پیدا کردن کشور به سمت تلاطم و التهاب وجود دارد، می‌تواند با به کار بردن سیاست‌هایی مانند ارز توافقی آن را کنترل کند. علاوه براین هم در این عرصه و هم در عرصه انتفاع مردم از تسهیلات با این قانون امکانات قابل توجهی فراهم خواهد آمد. این طرح به طور کلی پشتوانه خوبی برای بانک مرکزی خواهد بود که به واسطه آن اتفاقات مثبتی برای اقتصاد ایران رقم می‌خورد.

قانون بانکداری دست بانک مرکزی را برای تنظیم‌گری باز می‌کند/ کاهش سوءاستفاده از چک با اجرای قانون جدیدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما,  بهروز محبی، نماینده مردم سبزوار در مجلس درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی گفت: یکی از شعار‌های مجلس و دولت شفافیت است، زیرا بسیار از انحرافات و مشکلات در کشور به نبود آن برمی گردد. تاریکخانه‌های وجود دارد که نهاد‌های نظارتی ازتوان نظارت بر آن‌ها برخوردار نیستند و این نقاط باعث به وجود آمدن فساد در هر حوزه‌ای از جمله بخش پولی و مالی که برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، می‌شود. شفافیت پایه و اساس مبارزه با مفاسد است و سیاست‌های پولی را در یک ریل درست قرار می‌دهد و از تمام کسانی که در این مسیر حرکت می‌کنند، مواظبت خواهد کرد. البته تمامی قسمت‌های شفافیت نیازبه اعلام عمومی ندارد، زیرا نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد.