قرارداد ایران و هند برای توسعه بندر چابهار امضا شدقرارداد مشارکت شرکت IPGL هند در تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار امضا شد.

به گزارش ایسنا، آیین امضای قرارداد مشارکت شرکت IPGL هند در تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار، امروز (۲۴ اردیبهشت ماه) برگزار شد.  

در این مراسم مهرداد بذرپاش – وزیر راه و شهرسازی کشور – و وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند و علی‌اکبر صفایی – مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی – حضور داشتند.

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022417496/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF