قرارگاه خاتم الانبیاء ۶۳ پروژه راه و شهرسازی را در دست اقدام داردایسنا/مرکزی مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گفت: در سال جدید در حوزه راه و شهرسازی ۶۳ پروژه در دست اقدام است که یکی از آنها ایوان مصلی بود که براساس تعهد به سرانجام رسید.

سردار محمدرضا رحمانی در آیین افتتاح پروژه‌های شهری استان مرکزی و شهر اراک اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح امام خمینی(ره) یکی از افتخارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است. قرارگاه سه سال در کنار شهید جمهور پروژه‌های متعدد ملی و استانی را به بهره‌برداری رساند.

وی افزود: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سال گذشته در حوزه راه و شهرسازی بیش از ۴۴ پروژه بزرگ را به بهره‌برداری رساند که ۶ پروژه با حضور شخص رئیس جمهور شهید بهره‌برداری شد.

مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تصریح کرد: در حوزه پروژه‌های مربوط به وزارت کشور نیز سال گذشته ۱۲ تقاطع غیرهمسطح شهری افتتاح شد و ۲۴ کیلومتر خط مترو به بهره‌برداری رسید که متروی پرند یکی‌ از افتخارات دولت سیزدهم است که به دستور رئیس جمهور شهید بهره برداری شد.

رحمانی ادامه داد: تقاطع امام خمینی(ره) اراک دویست و سی و یکمین تقاطع شهری بوده که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء برای تسهیل تردد داخل شهرها ساخته شده است.

 وی تاکید کرد: در سال جدید در حوزه راه و شهرسازی ۶۳ پروژه در دست اقدام وجود دارد که یکی از آنها ایوان مصلی امام خمینی(ره) بود که براساس تعهد، به سرانجام رسید.

وی اضافه کرد: در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان پروژه‌های بیشتری اجرا می‌شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: امروز یک ظرفیت فنی و تجهیزاتی قوی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء وجود دارد و وابستگی به خارج نیست و هر پروژه در هر سطحی از تکنولوژی و هر حجم را می‌توان به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403033121189/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%DB%B6%DB%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85