قطار فوق العاده زاهدان به خرمشهر ویژه اربعین راه اندازی شد

صالحی گفت: در ایام اربعين افزایش قیمت نخواهیم داشت همچنین تلاش می شود از همه ظرفیت ها برای تسهیل زیارت زائران اربعین استفاده شود.

وی افزود: بلیط های اهواز و خرمشهر هر یک از دو هفته گذشته ارائه و مردم خریداری کرده و هم اینک نیز می توانند با مراجعه به سایت خریداری کنند.

وی تصریح کرد: از شهر زاهدان قطار به صورت رفت و برگشت به مقصد خرمشهر تدارک شده و ما نیز تلاش می کنیم تا این قطار های فوق العاده را برای سایر استان‌ها نیز داشته باشیم.

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3567642/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: با رصدی که انجام شد یک قطار فوق‌العاده برای دورترین نقطه به خرمشهر یعنی استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.