قول ساخت مسکن میلیونی دادند اما حتی تولید ماده اولیه یونولیت‌ های سقفی ساختمان متوقف شده!

بیشتر بخوانید:

مسئولان امنیتی ارشد دولت به لحاظ نفوذ در تصمیم‌سازی مدیریتی موضوع را بررسی کنند، شاید خبری باشد…”

“در زمانی‌ که دولت شعار ساخت یک میلیون مسکن داده است به یک‌باره تولید ماده اولیه یونولیت های سقفی ساختمان از کار می‌افتد!

هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1708118/%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA