قیمت آپارتمان‌های ۵ تا ۱۰ ساله در پایتخت چند؟


روزنامه دنیای اقتصاد جدول تازه ترین قیمت مسکن در تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1697470/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF