قیمت آپارتمان در مرکز تهران/ جمهوری متری ۲۱ میلیون تومان + جدولآمارها نشان می‌دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود است اما قیمت هر منطقه را که مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه میشیم برخی مناطق با قیمت‌ها متناسبی خرید و فروش می‌شود.

قیمت‌های مسکن در منطقه آذربایجان تهران در ادامه منتشر می‌شود.

محله متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
جمهوری ۲۱ الی ۳۹ میلیون
جیحون ۳۵ الی ۵۰ میلیون
نواب ۲۹ الی ۳۳ میلیون
اسکندری ۳۰ الی ۴۰ میلیون
میدان حر ۲۴ الی ۴۹ میلیون
سلسبیل ۳۳ الی ۴۸ میلیون

بیشتر بخوانید:

217 35


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1703198/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84