قیمت آپارتمان های مسکونی در محله حسین آباد + جدول قیمتفهرست قیمت آپارتمان‌های مسکونی بالای۱۰۰ متر محله حسین آباد در تهران به شرح زیر است.

جدیدترین قیمت آپارتمان در محله حسین آباد

متراژ قیمت سال ساخت

۱۰۷ متر سه خواب

۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۸۰

۱۹۵متر سه خواب ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱
۱۰۲متر دو خواب

۱۰.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۰۱

۱۲۵متر دو خواب

۱۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۰۱

۱۲۲متر دوخواب ۱۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۱
۱۰۵ متر دو خواب ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۹۹

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1743826/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA