قیمت خانه در امیرآباد، یوسف آباد و قزل قلعه/ نوسان عجیب قیمت در مرکز تهران + جدولبازار مسکن در محله یوسف آباد با شمال شهر رقابت می‌کندبه طوریکه برای خرید خانه در آن محله باید حدالقل متری ۴۲ میلیون تومان پرداخت شود.

قیمت‌های مسکن در این محله از تهران در ادامه منتشر می‌شود:

محله قیمت متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
یوسف آباد ۷۲ الی ۱۱۹ میلیون
امیرآباد ۴۶ الی ۷۹ میلیون
قزل قلعه ۵۴ الی ۶۸ میلیون
جهاد ۴۳ الی ۱۰۷ میلیون

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1716491/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA