قیمت رهن آپارتمان نقلی،چند؟روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهران را منتشر کرده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1697093/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF