قیمت زمین در تهران ۴ برابر شهرهای معروف ریاض

بیشتر بخوانید:

کد خبر 1747955


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1747955/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6

۳۵۲۲۰

قیمت زمین در تهران ۴ برابر شهرهای معروف ریاض

قیمت زمین در تهران ۴ برابر شهرهای معروف ریاض

نوداقتصادی نوشت : مقایسه ارزش دلاری میانگین قیمت یک متر مربع زمین در شهر تهران با قیمت زمینن در شهرهای مشهور عربستان سعودی طی نیمه اول سال ۲۰۲۲ (آخرین آمار رسمی) نشان می‌دهد درحالی میانگین قیمت یک مترمربع زمین مسکونی در تهران حدود ۱۷۷۶ دلار بوده که این مقدار در ریاض ۶۳۸ دلار، در جده ۵۰۶ دلار، در دمام ۴۴۶ دلار، در مکه ۳۷۷ دلار و در مدنیه ۲۹۵ دلار بوده است.

قیمت زمین در تهران ۲/۸ برابر ریاض، ۳/۵ برابر جده، ۴ برابر دمام و ۴/۷ برابر شهر مدنیه است. همچنین به‌طورمیانگین قیمت زمین در تهران ۴ برابر شهرهای عربستان سعودی است.