قیمت مسکن در تهران در واپسین روزهای سال


روزنامه دنیای اقتصاد جدول قیمت آپارتمان در تهران را منتشر کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1744853/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84