قیمت مسکن در محله پانزده خرداد متری ۴۰ میلیون تومان+ عکس – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

قیمت‌های مسکن در محله پانزده خرداد در ادامه منتشر می‌شود:

محله قیمت هر متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
بازار ۱۶ الی ۲۳ میلیون
سنگلج ۲۳ الی ۲۷ میلیون
امین حضور ۱۸ الی ۴۱ میلیون
سیروس ۲۰ الی ۳۰ میلیون


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5661719/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

به گزارش خبرنگار مهر؛ آمارها نشان می‌دهد خرید و فروش مسکن در این روزها صورت نمی‌گیرد اما در محله پانزده خرداد وضعیت خانه متفاوت است و قیمت‌های میلیاردی برای خانه‌های لوکس در نظر گرفته شده است.