قیمت مسکن همچنان رو به افزایش/ ۱ متر آپارتمان چند؟

مرکز آمار در جدیدترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده که قیمت مسکن کل کشور در یک ماه گذشته ۳.۷درصد افزایش داشته است.

میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور نیز در اردیبهشت ۲.۵درصد، خرداد ۲.۳درصد، تیر ۳.۸درصد، مرداد ۲.۹درصد، شهریور ۳.۵درصد، مهر ۶.۱درصد و آبان ۳.۷درصد اعلام شد.

به‌نظر می‌رسد با پایان یافتن فصل جابه‌جایی، کاهش تدریجی انتظارات تورمی و افت سرعت رشد قیمت مسکن در تهران به‌تدریج بر بازار مسکن کل کشور تاثیر گذاشته و این بخش به ثبات نسبی رسیده است.

۲۱۷ ۳۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1698513/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF

قیمت مسکن همچنان رو به افزایش/ ۱ متر آپارتمان چند؟

در بخش اجاره نیز قیمت‌ها در آبان سال ۱۴۰۱ نسبت به مهرماه همین سال ۳.۷ درصد افزایش یافت. نرخ اجاره‌بها در مقایسه با آبان سال گذشته ۳۹.۱درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳درصد رشد داشته است.

به نقل از ایسنا، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه یعنی مقایسه رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته هم افزایش ۳۹.۲درصد را نشان می‌دهد. تورم سالیانه که رشد قیمت در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۱ را به تصویر می‌کشد نیز از افزایش ۳۱.۵درصد حکایت دارد.

در حال حاضر طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۴۳.۷میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ۴۶.۴میلیون تومان است. از طرف دیگر به‌دلیل شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی در بخش مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی فراهم است. گزارش قیمت آبان‌ماه شهر تهران هنوز ارائه نشده است.

بیشتر بخوانید:

تورم اجاره‌بها در ماه گذشته (مهرماه) در سه شاخص رشد ماهیانه، نقطه‌به‌نقطه و سالیانه به ترتیب ۶.۱ درصد، ۳۶درصد و ۳۱.۱درصد اعلام شد.

مرور وضعیت بازار مسکن کل کشور در هشت ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵درصد، خرداد ۲.۳درصد، تیرماه ۳.۸درصد، مردادماه ۲.۸درصد، شهریورماه ۳.۵درصد، مهرماه ۶.۱درصد و آبان ۳.۷درصد بوده است.

ماه قبل از آن یعنی مهرماه هر سه شاخص مذکور به ترتیب ۶.۱درصد، ۳۶.۳درصد و ۳۰.۳درصد بود. بر این اساس آمار روایت می‌کند که اگرچه تورم سالیانه در آبان ۱۴۰۱ با مقداری رشد مواجه شده، در یک ماه اخیر از شتاب رشد نرخ مسکن کاسته شده است.

گزارش‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد در حال حاضر آرامش نسبی در بازار مسکن وجود دارد. مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت با ۱.۲درصد افزایش به صفر متمایل شده و معاملات با حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است.