قیمت واحدهای نقلی در محله خزانه/ با 1 میلیارد در این محله خانه بخرید + جدول

بیشتر بخوانید:

آپارتمان۵۱ متری تک خواب

۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1724517/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

آپارتمان۴۳ متری تک خواب

۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

آپارتمان ۵۳ متری تک خواب

فهرست آپارتمان زیر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در محله خزانه تهران به شرح زیر است.

آپارتمان ۳۸ متری تک خواب

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

آپارتمان۴۴ تک خواب

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

آپارتمان ۵۱ متری تک خواب

آپارتمان ۴۵ متری تک خواب

۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

متراژ

قیمت