لزوم توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تعداد طبقات ساختمان‌های مسکونی

خالقی در  این جلسه بر لزوم تهیه برنامه‌های مدونی جهت اجرای مسکن جوانان در استان البرز تاکید کرد و به معاون مسکن دستور داد با انتصاب دکتر امیر ردایی به عنوان مسئول رسیدگی به مدل‌های تامین مسکن جوانان ذیل قرارگاه مسکن استان البرز اقدام کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3726718/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز بر لزوم توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در طراحی کلیه سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در جلسه داخلی کارگروه مسکن بر لزوم توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در طراحی کلیه سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

در این جلسه معاون مسکن و ساختمان تخصیص اراضی قوچ حصار شهرستان نظرآباد را با مساحت ۸/۱ هکتار جهت اجرای مسکن کارگری پیشنهاد کرد.

در جلسه کارگروه مسکن مطرح شد:

پرداخت به مسائل پیش روی سایت‌های نهضت ملی از جمله سایت جنب پارک تندرستی، سایت شهرک ناز فردیس هر یک به مساحت ۱/۳ هکتار موسوم به پروژه الماس و ۴۵/۴ هکتار در قالب ۴ پروژه آلاله، ارکیده، نیلوفر و ارغوان از دیگر موارد موضوع بررسی بود.

مدیرکل راه و شهرسازی مصوب کرد که آماده سازی اراضی دارای کاربری مسکونی تخصیصی جهت اجرای طرح نهضت ملی، از محل اعتباری سازمان ملی زمین و مسکن انجام گیرد.

آقای خالقی با اشاره به تاکید اخیر استاندار البرز در طراحی سایت‌های مسکن ملی جهت حفظ انسجام شهرک‌های مسکونی، رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری را فصل مشترک اجرای کلیه پروژه‌های راه و شهرسازی خواند.