لزوم رعایت استانداردها و قوانین بین‌المللی در بلندمرتبه سازی

پرژک محمدپور افزود: از مزایای ساختمان‌های بلند مرتبه، صرفه جویی در زمین‌ها است، اما چالش‌هایی مانند عوامل ایمنی در مرحله ساخت و سپس بهره برداری از آن‌را به دنبال دارد که مستلزم رعایت نکات دقیق مهندسی در این مراحل است.

به گزارش ایسنا، پرژک محمدپور دیشب در سمینار طراحی و اجرای ساختمان‌های بلند مرتبه که در شهرستان نکا برگزار شد، اظهار کرد: شاهد افزایش جمعیت جامعه شهرنشین و همچنین سیر صعودی قیمت زمین در کشور و تراکم خدمات هستیم این عوامل موجب روی آوردن به ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر نکا نیز گفت: دو موضوع آموزش صحیح و نبود فاصله بین علم-تکنیک و دانشگاه با مراکز تولیدی، جامعه هدف و بهره‌بردار مسؤول و نظم دهنده اجرای طرح هستند.

سید اسماعیل میری، تصریح کرد: اگر در حوزه بلندمرتبه سازی، سمینار و کارگاه‌های کاربردی توسط کارشناسان و متخصصان مجرب این حوزه به صورت متوالی برگزار شود، نتیجه آن رعایت و اجرای نکات ویژه مانند نحوه استاندارد طراحی، قوانین و مقررات جدید و به روز رسانی‌های لازم که شامل بلند مرتبه سازان جهت بهره برداری به بهترین نحو است خواهد شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101509480/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

 وی به موضوع ایمنی و اقدامات پیشگیرانه در مواقع حریق در ساختمان‌های بلند مرتبه اشاره کرد و گفت: رعایت استانداردهای سازمان آتش‌نشانی، مقرارت ملی و سرفصل‌های الزامی آنها در ساختمان‌های بلند مرتبه و همچنین رعایت قوانین بین‌المللی در این زمینه ضروری است.

محمدپور اهداف برگزاری این سمینار و مباحث مطرح شده در آن را یادآور شد و افزود: در شهرهایی که به تازگی اقدام به بلندمرتبه سازی ساختمان‌ها شده است این جلسات به منظور بازخوانی مقررات در طراحی و ساخت و ساز موجب به روز شدن عوامل اجرایی این بخش و کاهش خطرات احتمالی پیش‌رو می‌شود.

ایسنا/مازندران مدرس راه و شهرسازی مازندران، به موضوع ایمنی و اقدامات پیشگیرانه در مواقع حریق در ساختمان‌های بلند مرتبه اشاره کرد و گفت: رعایت استانداردهای سازمان آتش‌نشانی، مقرارت ملی و سرفصل‌های الزامی آنها در ساختمان‌های بلند مرتبه و همچنین رعایت قوانین بین‌المللی در این زمینه ضروری است.