لزوم سرمایه‌گذاری مناسب در شناسایی حریم گسل‌هارییس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر ضرورت سرمایه‌گذاری مناسب تحقیقاتی برای ساخت و سازها در حریم گسل‌ها تاکید کرد و گفت: ساخت و ساز در حریم گسل مستلزم شناخت دقیق گسل و مشخصات فیزیکی آنها است که لازم است در این مورد از طرف سازمان‌های مسئول، سرمایه‌گذاری مناسبی برای تحقیقات در این زمینه انجام گیرد. 

به گزارش ایسنا، کارگاه تخصصی ساخت و ساز بر روی گسل در حاشیه نهمین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با شرکت حدود ۱۰۰ متخصص در برج میلاد برگزار شد.

در این کارگاه دکتر محمد حسن بازیار هدف از این جلسه را بررسی علمی مباحث مرتبط با گسل و تاثیر آن بر سازه‌های ساخته شده بر روی گسل‌ها عنوان کرد و افزود: پیش نیاز تصمیم‌گیری در مورد ساخت و ساز در حریم گسل‌ها شناخت دقیق گسل‌ها و مشخصات فیزیکی آنها است که لازم است در این مورد از طرف سازمان‌های مسئول، سرمایه‌گذاری مناسبی برای تحقیقات در این زمینه انجام گیرد.  

 بازیار با بیان اینکه ساز و کار گسل در تعیین میزان حریم گسل‌ها تاثیرگذار است، اظهار کرد: در تعیین حریم گسل‌ها باید به مشخصات ژئوتکنیکی آبرفتی زمین شامل ضخامت لایه و جنس خاک، توجه کرد و با توجه به آن حریم  گسل‌ها را تعیین کرد. 

وی خاطرنشان کرد: در تعریف گسل فعال باید بجای گسل‌هایی که باعث شکست لایه‌های کواترنر شده‌اند، گسل‌هایی که باعث شکست در لایه‌های هولوسین شده‌اند مبنای کار قرار گیرند و از سوی دیگر  باتوجه به عدم شناخت قطعی نسبت به محل گسل، میزان جابجایی و دوره بازگشت زلزله‌ها، مطالعات تخمین خطرات گسل باید به صورت احتمالاتی انجام گیرد. 

رییس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله تاکید کرد: موضوع حریم و ساخت و ساز در حریم گسل‌ها باید از جایی شروع و به تدریج اصلاح، تکمیل و ارتقا یابد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403021913922/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7