لزوم فعال سازی ستادهای نوسازی مساکن بافت فرسوده – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی تاکید کرد: بسته‌های تشویقی شهرسازی در شواری عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب و به تمام شهرداری‌ها ابلاغ شده و این امکان فراهم گشته شهرداری‌ها این مشوق‌ها را بر اساس شرایط شهر خود و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵، ارائه دهند.

اردشیر مدافع بهزادی سفیر نوسازی بم نیز در این نشست تاکید کرد: جلوگیری از بروز حادثه مهمترین مساله مورد تاکید است و باید قبل از بروز حادثه نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی اقدام شود.

در راستای فرهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه به منظور تسریع در نوسازی مساکن بافت فرسوده نشست سه روزه همزمان با سراسر کشور در شهرهای ارومیه، خوی و میاندوآب توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری سفیران نوسازی شهر بم برگزار شد و در این نشست بر لزوم فعال سازی ستادهای بازآفرینی شهری و نوسازی مساکن بافت فرسوده در سطح استان تاکید شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5666833/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87فرهاد قلی زاده در همایش نوسازی مساکن بافت فرسوده اظهار داشت: کوتاه کردن فرآیند صدور پروانه ساختمانی و ارائه تخفیفات در عوارض پروانه و خدمات مهندسی و بهره مندی از بسته‌های تشویقی جدید ارائه شده باعث جذب سرمایه گزاران و انبوه سازان در بافت‌های فرسوده خواهد شد.