متراژهای پرتقاضا در بازار مسکن پایتخت کدامند؟

بیشتر بخوانید:

متراژهای پرتقاضا در بازار مسکن پایتخت

واسطه‌های ملکی می‌گویند بیش از نیمی از مراجعان یا تماس‌گیرندگان با آن‌ها را متقاضیان خرید واحدهای ۶۰ تا ۱۰۰ مترمربعی تشکیل می‌دهند. خریداران مسکن چه در گروه تقاضای مصرفی جای بگیرند و چه قصد خرید سرمایه‌ای داشته باشند، ترجیح می‌دهند واحدهای دوخوابه خریداری کنند. در این میان با توجه به اینکه بعضا آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی دو خوابه در بازار مسکن عرضه شده است، گزینه‌های با حداقل متراژ برای کسانی که محدودیت بودجه دارند مطلوب است و گزینه‌های میان‌متراژ یعنی واحدهای ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربعی نیز مطلوب کسانی است که یا قصد تبدیل به احسن دارند یا برای خرید سرمایه‌ای با محدودیت کمتری در بودجه مواجه هستند.

متوسط متراژ مورد تقاضا در بازار اجاره مسکن شهر تهران نیز در سال‌های اخیر همواره حدود ۸۰ مترمربع بوده است که نشان می‌دهد مطلوب عمده خانوارهای مستاجر، اجاره واحدهای دو خوابه است. به همین خاطر حتی خریداران سرمایه‌ای که قصد نگهداری واحد خود در بلند مدت را دارند و می‌خواهند همزمان از عایدی اجاره ملک برخوردار باشند، خرید واحدهای میان‌متراژ دو خوابه را ترجیح می‌دهند.
به گفته واسطه‌های ملکی خرید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ تنها مطلوب آن دسته از خریداران سرمایه‌ای است که به هر دلیل ممکن است قصد تبدیل دارایی خود در کوتاه‌مدت را داشته باشند و می‌خواهند از بابت تبدیل آپارتمان خود به نقدینگی در زمان کوتاه مطمئن باشند.

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1720973/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF