متروپل به طور کامل تخریب شد

فرهاد آریا دوست در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه عملیات نهایی تخریب باقی مانده سازه متروپل بعد از ظهر امروز انجام شد و این ساختمان به صورت کامل براساس برنامه ریزی های انجام شده و به همان شکلی که مد نظر بود تخریب شد.

آریا دوست ادامه داد: خوشبختانه در تخریب ساختمان، هیچ خسارت جانی هم نداشتیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100704235/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

ایسنا/خوزستان مدیر اجرای طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: باقی مانده ساختمان متروپل به صورت کامل تخریب شد.

مدیر اجرای طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: تخریب این سازه در جهتی که مد نظربود هدایت شد تا هیچ خسارت مالی به ساختمان های اطراف وارد نشود.