متوسط قیمت مسکن در گران‌ترین منطقه تهران اعلام شد

فاصله قیمتی منطقه یک با دیگر مناطق تهران افزایش بسیار شدیدی داشته است.رتبه دومین منطقه گران قیمت از آن منطقه سه است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ، قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در این منطقه بیش از ٨٧ میلیون و ١٢۶ هزار تومان اعلام شده است.

سومین منطقه‌ی گران تهران منطقه دو است .متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه دو حدود ۶۵ میلیون تومان است.

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1680614/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران در محدوده ۴٣ میلیون تومان اعلام شده است، منطقه یک عنوان گران‌ترین منطقه در پایتخت را از آن خود کرده است.

هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه سه به طور متوسط کمی بیش از هفت میلیون تومان است.