متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما باید وزارت راه و شهرسازی باشد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیارات وزارت راه و شهرسازی در مورد تعیین نرخ بلیت هواپیما، گفت: اگر نرخ گذاری بلیت هواپیما فاقد متولی شود، در آن صورت کدام دستگاه باید به مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد؟ آیا باید هر دفعه یکی از شرکت‌های هواپیمایی نسبت به افزایش احتمالی نرخ بلیت هواپیما به مجلس فراخوانده شود؟

نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان تصریح کرد: مادامی که وزارت راه و شهرسازی متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما بود، جلسات و دیدارها با وزیر راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی به طور منظم و منسجم برگزار می‌شد. بر این اساس همچنان باید مسئولیت آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد.

وی گفت: در مجلس شورای اسلامی در نظر داریم با ارائه طرح و تدوین قانون مساله تعیین نرخ بلیت هواپیما قانونمند شود. حتی امروز در بحثی که با سایر نمایندگان داشتیم، آنان معتقد بودند یک دستگاه دولتی باید متولی آن باشد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6146559/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF