مجوز مجلس به وزارت راه برای واگذاری اراضی خود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به وزرات راه و شهرسازی مجوز واگذاری بخشی از اراضی و تحت تملک و در اختیار خود را داد.

طبق این مصوبه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای پروژه های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی و تحت تملک و در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیر مجموعه آنها اختصاص داده و سهم الشرکه خود از واحد مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک های پایین درآمدی به ایشان اختصاص داده و یا به عنوان واحد استیجاری به اجاره واگذار نماید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120806115/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه) با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۱ موافقت کردند.