محدودیت ۴۸ ساعته برای پذیرش کامیون‌ها در گمرک گوربلاغ ترکیه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام گمرک ترکیه، به دلیل جابه‌جایی ساختمان گمرک «گوربلاغ» ترکیه (گمرک مقابل بازرگان ایران در آذربایجان غربی) و انجام طرح‌های عمرانی، پذیرش کامیون‌ها در این گمرک مرزی به مدت دو روز با محدودیت همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، با توجه به پیگیری‌های انجام شده و قول مساعد طرف ترکیه‌ای، پس از ۴۸ ساعت روند پذیرش کامیون‌ها از طرف گمرک «گوربلاغ» ترکیه افزایش پیدا می‌کند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6101619/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DB%B4%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87