محورهای مواصلاتی کریدورهای عبوری از خوزستان تکمیل می‌شوند


اهواز- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تکمیل محورهای مواصلاتی کریدورهای عبوری از خوزستان از افتتاح ۱۵ کیلومتر از شریان‌های مهم استان تا پایان امسال خبر داد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5711662/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF