مذاکره ایران و عربستان به پروازهای بین دو کشور منجر می‌شود؟


مذاکره ایران و عربستان به پروازهای بین دو کشور منجر می‌شود؟

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر پروازهای حج واجب بین دو کشور ایران و عربستان برگزار می‌شود، گفت بقیه پروازها بین دو کشور منوط به تایید وزارت خارجه و اعلام سازمان حج و زیارت است.

محمد محمدی‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا درباره پروازهای مستقیم ایران و عربستان به جز ایام حج، توضیح داد: هنوز تصمیمی برای این موضوع گرفته نشده، پس از نظارت وزارت خارجه و سازمان حج این موضوع قابل بررسی است و در آن صورت سازمان هواپیمایی هم به این موضوع وارد می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همین الان هم پروازهای حج واجب از سوی ایران‌ایر انجام می‌شود، افزود: در حال حاضر محدودیتی در انجام پروازهای حج واجب نداریم و زائرها از سوی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی منتقل می‌شوند اما بقیه پروازها مانند حج عمره و سایر پروازهای بین دو کشور هم منوط به برگزاری جلسات و تایید وزارت خارجه و اعلام سازمان حج و زیارت است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122316701/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF