مستاجران حتما بخوانند/ میزان افزایش اجاره‌بها برای ۳۱ استان اعلام شدبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر این اساس حداکثر افزایش سقف اجاره‌بها مسکن با ۲۵.۲ درصد مربوط به شهر یزد و کمترین با ۲۲ درصد برای شهر زاهدان است.

در شهر تهران نیز سقف افزایش نرخ اجاره‌بها ۲۵ درصد است.

مشروح گزارش در این رابطه را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1928343/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85