مشاغل خانگی در دولت سیزدهم از گوشه رینگ درآمد


مشاغل خانگی در دولت سیزدهم از گوشه رینگ درآمد

معاون اشتغال وزیر کار ۱۰ درصد اشتغال ایجادی در کشور را مربوط به حوزه مشاغل خانگی دانست و با بیان اینکه مشاغل خانگی تا قبل از دولت سیزدهم منزوی بود اما در این دولت از گوشه رینگ درآمد، گفت که ایجاد ۷۷۵ هزار شغل خالص در سه سال اخیر، تک رقمی شدن نرخ بیکاری و کاهشی شدن آمار بیکاری فارغ التحصیلان از اقدامات شاخص دولت سیزدهم است.

به گزارش ایسنا، محمود کریمی بیرانوند در یک نشست خبری به ارائه گزارش عملکرد سه ساله در دولت سیزدهم پرداخت و درباره ایجاد مشاغل خانگی گفت: یکی از اقدامات تحولی دولت سیزدهم مشاغل خانگی است که در حوزه تسهیلات و اعتباری که برایش در نظر گرفته شد، قابل مقایسه با دولت‌های قبل نبوده است. مشاغل خانگی طی سال‌های قبل منزوی بود ولی در دولت سیزدهم از گوشه رینگ درآمد و رونق گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بحث مشاغل خانگی توسط بانک مرکزی اختصاص یافت در حالی که تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۹ جمعا ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
معاون اشتغال وزیر کار افزود: مجوزهای مشاغل خانگی در دولت سیزدهم برخط و سه روزه صادر شد و طبق آمارها ۱۰ درصد اشتغال ایجادی کشور در طول سه سال اخیر مربوط به حوزه مشاغل خانگی بوده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041107217/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF