مشوق‌های بانکی براي صاحبان حساب هاي تجاری

بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حساب‌های تجاري در تراکنش‌ حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.

وی گفت:​ بنابر این سیاست قطعی بانک مرکزی این است که در رابطه با صاحبان کسب و کاری که حساب‌های خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده اند، حمایت‌هایی را اعمال کنند. آقای غفاری افزود: در این میان ممکن است برخی از اشخاص که برآورد‌های ما نشان می‌دهد تعدادشان کم است، حساب‌ها و گردش تراکنش‌های تجاری خودشان را در حساب‌های تجاری خودشان انجام ندادند و آنها در حساب‌های غیر تجاری انجام داده اند، که شورای پول و اعتبار در رابطه با این اشخاص مقرراتی را وضع کرد که این مقررات در طول زمان قابل تغییر است و حتی ممکن است ما به نقطه‌ای برسیم که چنین چیزی را وضع نکنیم، به این صورت که در نقطه شروع ما حساب‌هایی که صد تراکنش واریز در هر ماه اتفاق می‌افتد مشروط بر اینکه مجموع مبالغ از ۳۵ میلیون تومان بالاتر باشند را می‌گوییم این حساب شواهد و قرائن فعالیت تجاری در آن وجود دارد و نیاز است که بررسی شود. وي گفت: صد تراکنش واریز است که نشان می‌دهد این افراد امکان دارد فعالیت تجاری داشته باشد درغير اينصورت تمام افراد مزد بگیر و حقوق بگیر قاعدتاً حدود ۱۰ تراکنش یا بیشتر یا کمتر واریز به حساب هایشان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره معیاری‌های شورای پول و اعتبار برای تشخص حساب‌های تجاری گفت:​ بانک مرکزی اخیرا مقرراتی را در رابطه با تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که به موجب آن صاحبان کسب و کار که حساب‌های سپرده بانکی خودشان را به سازمان امور مالیاتی اعلام کردند یا حساب‌های آنها به درگاه‌های پرداخت و ابزار‌های پذیرش متصل است، ​این حساب‌ها به عنوان حساب تجاری به بانک مربوطه معرفی می‌شود و این اشخاص می‌توانند از مشوق‌های بانکی در این رابطه استفاده کنند. آقای غفاری افزود: از جمله مشوق بانکی می‌توانند از نقل و انتقالات غیر حضوری که عمدتاً از طریق همراه بانک و اینترنت بانک انجام می‌شود، در سطوح خیلی بالاتری نسبت به اشخاص عادی استفاده کنند، در تراکنش‌های حضوری خودشان نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت و در اعطای دست چک و سایر خدماتی که در حوزه کسب و کاری در حوزه خدمات بانکی متناسب با خدمات کسب و کار است به آنها اعطا خواهد شد.

آقای غفاری در خصوص ملاک محاسبه بر اساس کد ملی یا هر حساب تصريح کرد:​ کد ملی مبنا قرار می‌گیرد، منتهی برای اطمینان خاطر عرض می‌کنم که در حال حاضر برآورد‌ها و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در چارچوب این قاعده شاید کمتر از دو درصد از آمار صاحبان کسب و کار در کشور هستند که حساب هایشان در چارچوب این قاعده مشکوک به حساب‌های تجاری است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لازم است که دارنده حساب عملیاتی را انجام دهد برای اینکه حسابش، حساب تجاری شناخته شود، گفت: صاحبان کسب و کار علی القاعده باید به درگاه‌های حضوری و غیر حضوری سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، شماره حساب‌هایی که با آن کسب و کار انجام می‌دهند را به بانک و سازمان معرفی کنند. نکته اساسی این است که در حال حاضر تعداد این حساب‌ها بسیار محدود است و اخباری هم که در این رابطه به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه ممکن است تعداد وسیعی از صاحبان کسب و کار یا اشخاصی که کار غیر تجاری می‌کنند واقعا این اخبار کذب است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3573086/%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C