مشکلات بنیادسازی مسکن – ایسنا

او همچنین بیان کرد: بنیاد مسکن در سه بخش شامل گروه ساخت، بنیاد ساخت و خودمالک، پروژه‌ها را اجرا می‌کند. طبیعتا حیطه فعالیت بنیاد مسکن شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است ولی در برخی شهرهای بزرگ‌تر نیز مثل قم، بندرعباس و زاهدان در حال فعالیت هستیم.

بنابراین گزارش، علاوه بر ۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهری که هم‌اکنون توسط بنیاد به مرحله ساخت رسیده، ساخت ۱۸۲ هزار واحد روستایی نیز توسط بنیاد مسکن شروع شده که در بخش زمین، تسهیلات و نظارت، خدمات ارایه می‌دهد. در این بخش تعلل در پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به رکود ساخت و ساز روستایی انجامیده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070200814/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

به گزارش ایسنا، بنیاد مسکن مسئولیت ساخت سالیانه ۴۰۰ هزار واحد از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار، تا کنون برای ۲۶۰ هزار واحد زمین تامین شده، ۱۰۴ هزار نفر واریز وجه داشته‌اند و ۸۳ هزار واحد شهری به مرحله ساخت رسیده است.

امروز هم آنطور که سهرابی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است وزارت راه و شهرسازی اراضی احداث ۲۶۰ هزار واحد مسکونی را به بنیاد مسکن معرفی کرده است که از این میزان زمین اراضی اختصاص یافته حدود ۱۴۰ هزار واحد یا متقاضی ندارند و یا ثبت‌نامی برای آنها انجام نشده است. او البته خبر داد که آذرماه سال جاری ۲۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد به مرحله افتتاح برسد.

چند روز قبل حمیدرضا سهرابی ـ معاون مسکن شهری بنیاد مسکن به ایسنا گفت که اعتقاد داریم طرح نهضت ملی مسکن باید متقاضی محور باشد. در واقع اگر متقاضی نباشد و موضوعات تخصیص زمین، کاربری و الحاقات محقق نشود کار را شروع نمی‌کنیم.

تا کنون ۱۰۴ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد واریز وجه داشته‌اند و ۸۳ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده؛ در حالی که هدف اولیه اجرای سالیانه ۴۰۰ هزار واحد توسط بنیاد است.

از مهمترین دلایل پایین بودن تعداد واحدهای در حال اجرا نسبت به هدف‌گذاری اولیه می‌توان به اقبال پایین متقاضیان ناشی از عدم توان اقتصادی در پرداخت آورده اولیه اشاره کرد.