مصرف آب در تهران رکورد زدمصرف آب در تهران امروز رکورد زد و تا ساعت ۱۲ میزان مصرف به ۴۵ هزار لیتر بر ثانیه رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از مرکز کنترل آب تهران هم اکنون مصرف آب در تهران حدود ۳ میلیارد لیتر برابر با ۳ میلیون متر مکعب است و طبق الگوی مصرف باید هر نفر در تهران حدود ۱۳۰ لیتر مصرف آب داشته باشد، اما این میزان برای هر نفر ۲۲۰ تا ۲۳۰ لیتر اعلام می‌شود.

 

کارشناسان علت مصرف بالای آب شهروندان در تهران را بخاطر اینکه امروز پنج شنبه که یک روز نیمه تعطیل عنوان می‌کنند و همچنین تصور غلط برخی با یک یا دو بار بارندگی که فکر می‌کنند مخازن سد‌ها پر آب شده و ماندگاری دمای هوا اعلام می‌کنند.

 

 

در ساعت ۱۴ حدود یک میلیون ۵۶ هزار متر مکعب موجودی آب مخازن تهران است که نسبت به یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب کاهشی بوده است.

 

همچنین موجودی آب سد‌های ۵ گانه استان تهران امروز ۳۱۵ میلیون متر مکعب است که نسبت به دیروز یک میلیون متر مکعب و نسبت به پارسال همین موقع ۸۴ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

 

کارشناسان همچنان از شهروندان تهران می‌خواهند تا زمان مصرف و مدت مصرف را کنترل کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3641140/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF