مطالب ذکر شده در خصوص حواشی اخیر صرفا گمانه‌زنی است

وزیر راه و شهرسازی در خصوص حواشی اخیر منتشر شده در رسانه‌ها در رابطه با وزارت راه و شهرسازی اطلاعیه‌ای صادر کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3565523/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوزیر راه و شهرسازی خبر داد: