«معیشت مردم» و «اشتغال جوانان» دو مطالبه مهم در تدوین بودجه ۱۴۰۲ است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ما در حوزه اقتصادی اقشار آسیب پذیر داریم که این اقشار به شکل مستقیم در حوزه اجتماعی هم آسیب پذیر هستند، تاکید کرد: بنابراین در برنامه هفتم و به ویژه بودجه ۱۴۰۲ در حوزه اجتماعی بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی و اعتباراتی که برای آن اختصاص داده می‌شود باید بیشتر شده و در اولویت قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بحث‌های معیشتی و اقتصادی خانوارها امروز یکی از موضوعات مهم مردم است که متاسفانه هم در بودجه هایی که اختصاص داده می شود و هم در اجرا و در بحث کنترل و مدیریت بازار و قیمت ها دچار اشکال و ایراد هستیم، لذا دولت باید در بودجه ریزی به عنوان اولویت اول خود مساله معیشت مردم را مد نظر داشته باشد.

کاهش آسیب‌های اجتماعی جزء اولویت‌های برنامه ریزی باید باشد

باید به دنبال رشد اقتصادی کشور در بودجه سال آینده باشیم

حسینی با بیان اینکه امروز باید در بودجه مان به دنبال رشد اقتصادی برای کشور باشیم، تاکید کرد: مساله بعدی در حوزه اشتغال جوانان است که با توجه به وعده ای که دولت داده باید به او کمک کرد که محقق شود و هم اینکه در برنامه ریزی ها و بودجه ریزی ها نیز به شکل ملموس باید این کار دنبال شود و بودجه مشخصی هم برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شود تا بتوانیم آمار بیکاری در کشور را کاهش دهیم.

سیدکریم حسینی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با اولویت های حوزه اجتماعی که در برنامه ریزی برای بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: در این برنامه ریزی‌ها یک سری مسائل ممکن است اختصاصی حوزه اجتماعی نباشد، اما قطعا تاثیر مستقیم در حوزه اجتماعی دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دو مقوله «معیشت مردم» و «اشتغال جوانان» را از مهمترین موضوعاتی دانست که در بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه باید مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102819461/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: قطعا این دو مورد در بحث های اجتماعی هم تاثیر مستقیم دارد. برای کاهش آسیب های اجتماعی و برای اینکه بتوانیم در حوزه اجتماعی به بحث هایی مانند ازدواج جوانان بپردازیم و به مددجویان حوزه بهزیستی و کمیته امداد در بودجه کمک کنیم، باید این موضوعات جزء اولویت های برنامه ریزی‌ها باشد.

معیشت و اشتغال دو اولویت اصلی در تدوین بودجه ۱۴۰۲ است

وی در ادامه در تبیین این اولویت‌ها عنوان کرد: در خصوص اولویت‌هایی که در بودجه باید دیده شود با توجه به اینکه مطالبه اصلی امروز مردم است و هم اینکه نیاز به برنامه ریزی و بودجه ریزی برای آن احساس می‌شود، دو مقوله معیشت مردم و حوزه اشتغال است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: بنابراین هم در بحث اقتصادی و عدد تورمی باید کاهش داشته باشیم و هم اینکه بیکاری که امروز مردم را اذیت کرده باید مد نظر قرار گیرد.