منطقه پرطرفدار و اقتصادی اجاره در تهران در آستانه میلیاردی شدن+ جدول

برای اجاره در محدوده جیحون حداقل باید به میزان ۲ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

بیشتر بخوانید:

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
سلسبیل ۸۰ ۲ الی ۶ میلیون ۳۰۰ الی ۸۵۰ میلیون
آذربایجان ۸۸ ۳ میلیون و ۲۰۰ الی ۱۲ میلیون ۱۵۰ الی ۶۴۰ میلیون
جیحون ۸۵ ۲ میلیون و ۸۰۰ الی ۶ میلیون و ۵۰۰ ۱۰۰ الی ۶۵۰ میلیون
زنجان ۸۰ ۳ الی ۶ میلیون و۵۰۰ ۲۵۰ الی ۶۰۰ میلیون
هاشمی ۸۶ ۲ الی ۹ میلیون ۳۵۰ الی ۶۰۰ میلیون
هفت چنار ۸۳ ۳ الی ۶ میلیون ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1739593/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86