منطقه ۱۱ رکورددار افزایش قیمت مسکن/ کجا خانه بخریم؟


تجارت نیوز نوشت:بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد منطقه ۱۱ در بین باقی مناطق بیشترین افزایش قیمت و منطقه ۱۹ بیشترین کاهش قیمت را داشته است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1714138/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85