مهلت ارسال طرح‌های فناورانه در حوزه راهداری تمدید شد

دارای مدرک دکترا در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت باشد و زمان ثبت تقاضا حداکثر ۳ سال از زمان فارغ‌التحصیلی ایشان گذشته باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062619181/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بر اساس این فراخوان مهلت ارسال طرح ها تا پایان روز پنج شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

متقاضیان پسادکتری دارای حداقل ۳ مقاله JCR با ضریب تأثیر بالای یک در سه سال منتهی به ثبت درخواست باشد.

دانش آموختگان مقطع دکتری در کلیه مراکز علمی کشور می‌توانند در یکی از چهار موضوع “توسعه مدل‌های اضمحلال و ارتقای رویه راه‌ها در ایران جهت انتخاب بهینه گزینه‌های نگهداری با رویکرد عدم قطعیت و بودجه محدود”، ” توسعه مدل پیش بینی شاخص سلامت پل‌ها در سامانه BMS (سامانه مدیریت پل‌ها و ابنیه فنی)”، “ارایه مدل بهینه تخصیص بودجه، اولویت بندی محورها و مقاطع براساس خروجی سامانه ارزیابی ایمنی راه‌های کشور” و “توسعه مدل‌های برآورد سرعت عملکردی شبکه راههای کشور ” طرح‌های خود را به این فراخوان ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) و سازمان راهداری با انتشار فراخوانی اعلام کرد که از طرح‌های پسادکتری فناورانه در راستای حل مسائل صنعت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حمایت می‌کند.

پروپوزال پسادکتری باید از ویژگی‌هایی چون مرتبط بودن سوابق تحصیلی و حرفه‌ای مسئول و پژوهشگر با طرح ارائه شده و اهداف تعریف شده در طرح برجسته و قابل حصول در بازة زمانی تعیین شده باشد ضمن آنکه طرح جهت دار و هدفمند باشد.

مهلت ارسال طرح‌های پسادکتری فناورانه مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و سازمان راهداری تمدید شد.

شرایط پژوهشگران پسادکتری در این فراخوان نیز به این شرح است:

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار در رشته منطبق با پروپوزال باشد.