موضوع ترکیدگی لاستیک هواپیما در پرواز تهران -کیش چه بود؟

میراکبر رضوی به ایسنا گفت: در حدود ساعت ۱۶ عصر پنجشنبه، پرواز شماره  ۸۷۷۸ شرکت هواپیمایی چابهار از تهران به کیش از نوع بوئینگ MD بعد از فرود روی باند فرودگاه کیش دچار ترکیدگی دو لاستیک شده و بر اثر آن باند فرودگاه کیش بسته شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد:‌ هم‌اکنون‌ شرکت هواپیمایی، هماهنگی برای تامین قطعه ‌و تعمیر هواپیما برای بازگشت به فعالیت پروازی را انجام داده است و کارشناسان در حال بررسی رویداد هستند.

وی افزود:‌ همزمان یک پرواز دیگر ورودی به کیش، به شیراز هدایت شد و پس از انتقال هواپیما به پارکینگ، دوباره فرودگاه عملیاتی شد. 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ترکیدگی دو لاستیک هواپیما در پرواز از مبدا تهران به کیش، گفت: هماهنگی برای تامین قطعه ‌و تعمیر هواپیما برای بازگشت به فعالیت پروازی انجام شده است و کارشناسان در حال بررسی رویداد هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110705173/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF