میزان افزایش دستمزد مشاغل عمرانی اعلام شد

به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090100214/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح ‏های عمرانی (١٠٩ قلم) با ارسال پرسشنامه‌ های مربوطه از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری‏ های‌ مجری طرح‏های عمرانی در سطح استان تهران جمع‏‌آوری می‏ شود. این طرح در مهرماه ماه سال ١٤٠١ برای جمع‌‏آوری اطلاعات مربوط به نیمه‌ اول همان سال اجرا شده است.

یادآور می شود، نتایج‌ تفصیلی این طرح در درگاه ملی آمار به آدرس  www.amar.org.ir در بخش داده ها و اطلاعات آماری / ساختمان و مسکن/ قیمت و اجاره مصالح، ماشین آلات و دستمزد / نشریات قرار دارد.

مقایسه‌ متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سفت کاردرجه یک» با ٤٥,٤٢ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «آزبست کاردرجه دو» با ٠.٧٤ درصد بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار، شیشه بر درجه یک با ٤٩,٠٢ درصد دارای بیشترین ‌افزایش و سرکارگر با ١٠.٥٣ درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره‌ قبل بوده‌اند.