میزان بیکاری کانادا چقدر است؟نرخ بیکاری کانادا در ماه ژوئن به ۶.۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی اداره آمار کانادا، اشتغال کانادا در ماه ژوئن ۱۴۰۰ نفر کاهش یافت. این کشور آمریکای شمالی حدود ۲۷هزار شغل در ماه مه ایجاد کرد، اما انتظار بازار برای آن رقم ۲۷هزار و ۳۰۰ نفر بود.

با این حال، به صورت سالانه، اشتغال ۳۴۳ هزار نفر یا ۱.۷ درصد در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

بیزنس نوشت، نرخ بیکاری با ۰.۲ درصد افزایش به ۶.۴ درصد در ماه ژوئن از ۶.۲ درصد ثبت شده ماه مه رسید و این رقم بیش از انتظارات بازار بود.

به گفته این آژانس، نرخ بیکاری از ماه آوریل ۲۰۲۳ به میزان ۱.۳درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041610778/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA